مراسم افتتاحیهٔ کاریزما گالری بزودی

مجموعه ی کاریزما گالری :
مفتخر است در آینده ای نزدیک پذیرای مدعوین محترم در مراسم افتتاحیه باشد.